KamtechKamtech
Vi tror på en klimatsmart värld!

Kontakta oss

Vårt fantastiska team!

Magnus Hjelte-Åkerblom

Projekteringsledare / Installationssamordnare

Projektsamordning

VD

magnus.hjelte-akerblom@kamtech.se
0735-40 54 81

Andreas Bure

Projektör

Smarta fastigheter

Samordningsansvarig 

andreas.bure@kamtech.se
0735-40 54 80

Kalle Almstedt

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare

Hållbarhet

Samordningsansvarig 

kalle.almstedt@kamtech.se
0735-40 54 69

Mikael Landmark

Installationssamordnare

Projektsamordning

Samordningsansvarig 

mikael.landmark@kamtech.se
0703-26 50 85

Benny Åkerblom

Marknad

benny.akerblom@kamtech.se
0735-40 54 83

Daniel Bure

Projektör

Smarta Fastigheter

daniel.bure@kamtech.se
0735-40 54 70

Daniel Erlandsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare / Certifierad Energiexpert

Hållbarhet

daniel.erlandsson@kamtech.se
0730-39 93 98

Emma Alenbrand

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

emma.alenbrand@kamtech.se
070-310 06 47

Emanuel Broström

BIM-samordnare

Projektsamordning

emanuel.brostrom@kamtech.se
0702-69 51 27

Erik Nordin

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

erik.nordin@kamtech.se
073-540 17 17

Erik Lövgren

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

erik.lovgren@kamtech.se
070-96 96 642

Filip Larsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Hållbarhet

filip.larsson@kamtech.se
0725-45 86 86

Johan Rydstedt

Projektledare

Projektsamordning

johan.rydstedt@kamtech.se
0735-40 06 34

Johannes Bergwaahl

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

johannes.bergwaahl@kamtech.se
072-4012583

Linda Eriksson

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

linda.eriksson@kamtech.se
070 – 911 76 79

Linnea Andersson

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

linnea.andersson@kamtech.se
072 – 310 66 42

Martin Larsson

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

martin.larsson@kamtech.se
076-492 70 72

Mathias Bergkvist

Installationssamordnare

Projektsamordning

mathias.bergkvist@kamtech.se
0735-40 01 02

Minna Bäckström

Projektledare/Projektingenjör

Projektsamordning

minna.backstrom@kamtech.se
072-401 25 82

Mika Häkkinen

Projektör

Smarta Fastigheter

mika.hakkinen@kamtech.se
073-540 93 99

Morteza Amiri

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

morteza.amiri@kamtech.se
0724 – 01 25 67

Mårten Pojen

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Hållbarhet

marten.pojen@kamtech.se
0702-99 06 69

Nedim Selimovic

BIM-Samordnare

Projektsamordning

nedim.selimovic@kamtech.se
072-4012568

Nicklas Hagberg

Installationssamordnare

Projektsamordning

nicklas.hagberg@kamtech.se
0735-40 54 92

Peter Hjalmarsson

Projektledare

Projektsamordning

peter.hjalmarsson@kamtech.se
072-050 95 75

Pierre Gallo

Byggnadsingenjör

Hållbarhet

pierre.gallo@kamtech.se
073-997 51 04

Simon Sternegård

Projektör

Smarta Fastigheter

simon.sternegard@kamtech.se
0724-53 00 15

Sultan Ahmed

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Hållbarhet

sultan.ahmed@kamtech.se

Sofie Skinnars

Hållbarhetskonsult

Hållbarhet

sofie.skinnars@kamtech.se
0720-926010

Thomas Bergstedt

Projektledare

Projektsamordning

thomas.bergstedt@kamtech.se
070-262 26 50

Tobias Sjöblom

Projektör

Smarta Fastigheter

tobias.sjoblom@kamtech.se
0735-40 52 60

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar?

Gör som oss och tro på en klimatsmart värld! KAMTechs bidrag till detta är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd!

+46(0)735-40 54 80
kontakt@kamtech.se
Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

Huvudkontor

Örebro

KAMTechnology AB
Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro
Telefon: +46(0)735-40 54 80
Epost: kontakt@kamtech.se

Kontakta oss
Är du den vi söker? Hör av dig!

Lediga tjänster

Vill du bli en del av KAMTech´s fantastiska team?

Hör av dig!

Ansök Här

Smarta Fastigheter

Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner.

Vi skapar hållbarhet genom energieffektiva funktioner och system som samverkar med såväl fastighet som verksamhet genom hela fastighetens livslängd.

Projektering
Vi upprättar funktions- och installationsunderlag som driftkort och ritningar i 2D och 3D (BIM), till fastighetsägare för upphandling eller till entreprenörer i projekt.

Med lång och bred erfarenhet är vi en stabil och säker partner i projekten.

Exempel på våra kunder är:
- Akademiska hus väst AB
- Castellum AB
- Futurum fastigheter AB
- Kommunfastigheter i Arboga
- Midroc electro AB
- NCC
- PEAB
- Region Västmanland
- Region Örebro län
- SIEMENS
- Skanska
- Specialfastigheter Sverige AB
- Wani energi AB
- Örebrobostäder AB
- Örebroporten AB

Hållbarhet

Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen.

Vi finns med som en självklar partner från det tidiga idéstadiet till förvaltning och stöttar både fastighetsägare och entreprenör att minimera sin klimatpåverkan kopplad till förvaltning, renovering och nyproduktion.

I vår verktygslåda finns utöver brinnande intresse även certifieringssystem som Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM som är bra alternativ för att kvalitetssäkra sin process. Vi blandar praktisk erfarenhet, utbildning och nytänk för att uppnå ständig förbättring både internt och externt.

Exempel på tjänster: Energi- och Miljösamordning, Energiberäkningar, Klimatsimuleringar, Dagsljusberäkningar, Energiutredningar, Energideklarationer, Strategiarbete.

Kunder

Fastighetsägare
Futurum fastigheter AB
Specialfastigheter
Örebroporten
Castellum
Länsgården
Kumla Fastigheter
HSB
Örebrobostäder AB
Kumlabostäder AB

Entreprenörer
OBK
Byggtema
Byggdialog AB
Tommy Allström Bygg
Aros Bygg
HMB
Skanska Sverige AB
PEAB

Projektsamordning

Projekteringsledning
KAMTech utför redan tidigt i projekten samordning mellan samtliga projektörer i rollen som projekteringsledare samt BAS-P.
Vi bistår fastighetsägaren med checklistor för Bygglov, Startbesked, Riskbedömningar och säkerställer att Tekniska anvisningar implementeras i projekteringen

Installationssamordning
Vi utför tidigt i projekteringen granskning utav handlingar, för att även tidigt ta fram ett protokoll för samordnad provning
KAMTech fungerar som Teknisk support inom installationsgruppen och slutligen så utför vi en samordnad provning (kontroll) för att säkerställa alla funktionssamband.

Entreprenadbesiktningar
Vid entreprenadbesiktning är besiktningsmannens roll att iaktta och undersöka i vilken grad entreprenaden uppfyller gällande kontraktshandlingar.
Vi utför detta genom att granska gällande kontraktshandlingar och sedan bedöma det fysiska slutresultatet. Brister förs in i besiktningsutlåtandet eller i en bilaga till utlåtande.
Under Projektsamordning ”Läs mer” vill jag även lägga till en ny rubrik efter Entreprenadbesiktningar men innan Exempel på våra kunder.

BIM-samordning
BIM har de senaste åren tagit en allt mer central roll i vårt byggande och bidragit med effektivare informationshantering i projekten. När vi använder och tillför mer information i våra modeller ökar också kraven på samordningen av modellerna och informationen. Genom att anlita en BIM-samordnare från KAMTech kan ni få hjälp med följande:
- Framtagning av samordningsmodell av alla projektörernas 3D-modeller.
- Utföra oberoende kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller och byggbarhetsgranskningar av 3D-modeller.
- Framtagning av BIM-manual och projektspecifika kravställningar.

Exempel på våra kunder är:
- Specialfastigheter Sverige AB
- Castellum AB
- Örebroporten AB
- Futurum fastigheter AB
- Region Örebro län
- Ett antal bygg företag

 

Arbetstitel: 
Projektör

Kuriosa:
Miljömupp som valt att sluta flyga och jobbar mycket med att förändra mitt, min familjs och KAMTech´s avtryck på miljön.

Min fritid spenderar jag gärna med min familj. Jag har ett stort intresse av skidåkning som jag tar varje chans jag får att utöva så jag spenderar mycket tid i Härjedalen och Jämtland både sommar som vinter.

Jag har en bakgrund som elektriker, projektör och programmerare. Jag har lätt att se helheten i tekniska lösningar och tidigt hitta eventuella risker och lösningar på dessa.

Arbetstitel:
Projekteringsledare

Kuriosa:
Fritiden ägnar jag till familj, vänner, livesport och resa.

Jag har genom mina anställningar både fått resa en del samt även utvecklas som människa i olika städer samt olika kulturer. Ett starkt engagemang i idrottsföreningar, där jag har fungerat som ledare har gett mig en god förmåga att leda och motivera människor.

En stor fördel jag har i installationsbranschen är att jag har en bred bakgrund både som konsult inom VVS och sprinkler samt som entreprenör inom styr och regler. Detta ger mig fördelar i framförallt installationssamordning samt samordnade provningar då jag fort ser installatörernas problematik och förstå de olika teknikerna. Jag har en god erfarenhet av Partneringprojekt och anser att slutprodukten blir bättre då man jobbar gemensamt med projektering och andra tekniska frågor.


Arbetstitel:
Projektledare
Entreprenadbesiktningsman


Kuriosa:
Fritiden ägnar jag åt familj, vänner, friluftsliv och att renovera mitt hus.

Jag har en bakgrund både som projektör, projektledare, installatör och programmerare. Detta ger mig fördelar i min roll som besiktningsman och projektledare då jag enkelt ser installatörernas problematik och förstår olika tekniker.

Arbetstitel:
Marknad


Kuriosa:
Ägnar stor del av min tid åt min familj genom att ex aktivt deltaga i matlagning, jag tycker om att resa tillsammans med min fru och vänner.

Min hobby försöker jag utveckla på golfbanan, dessutom är jag aktiv medlem i en Oddfellow loge.

Arbetet på KAMTech består i att hålla koll på vad som händer på marknaden. Dessutom så är jag sekreterare i en intresseorganisation där KAMTech är medlem.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult

Kuriosa:
Fritiden tillbringas gärna i skog och mark, antigen vid jakt, mountainbike, lantbruk och skogsskötsel. Med det stora livsmålet att i framtiden kunna ha en egen gård. Har en stark drivkraft för närproducerat och minskade transporter.

Har en bakgrund som elektriker, VVS-projektör och ledarskap och har jobbat inom fastighetsbranschen sedan 2009 och utbildad högskoleingenjör inom energiteknik vid Mälardalens högskola. Med min praktiska erfarenhet, bondförnuft och teoretiska bakgrund vill jag vara med och påverka projekten mot hållbarhet och långsiktighet. Som Certifierad energiexpert K lägger jag stor vikt i att minska energiförbrukningen i befintliga byggnadsbestånd utan att påverka inneklimatet negativt.

Arbetstitel:
Projektör

Kuriosa:
Är en glad person som gillar att skratta.
Jag tycker om det mesta som har med motorcyklar att göra. Åker mer än gärna. När jag inte åker MC så umgås jag med vänner, kollar på film/serier, spela sällskapsspel samt lite datorspel.

Försöker att alltid ha roligt på jobbet tillsammans med mina arbetskollegor.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult

Kuriosa:
Jag bor 1 mil utanför centrala Örebro i villa med fru och två barn (+ 3 katter och 1 hund som heter IPA). På min lediga tid umgås jag mest med Familjen och vänner. Jag njuter gärna av god öl och har just nu snöat in på belgiska öl som avviker något från min IPA-mani. Lågfrekventa intressen är snowboardåkning, skateboardåkning, klättring och allmän träning. Tar gärna på mig omöjliga projekt som båtrenoveringar och bryggbyggen.

Min ambition i min yrkesroll är att påverka bygg- och fastighetsbranschen åt ett större hållbarhetstänk. Jag är övertygad om att vi genom aktiva val kan göra vår omgivning och världen till en bättre plats om vi bara försöker. Därför har jag bl.a. slutat äta kött, ger blod, engagerar mig ideellt med mera.

Arbetstitel:
Installationssamordnare

Kuriosa:
Fritiden ägnar jag åt familjen, huset och ett stort intresse är cykel och träning. Har under många år tävlat på elitnivå men tävlar nu i veteranklass.

En fördel är att jag har arbetat både som beställare och som entreprenör och har förståelse för båda sidor. Jag har lätt att anpassa mig och har arbetat i både små och stora projekt och många olika gruppkonstellationer.

Arbetstitel:
Installationssamordnare

Kuriosa:
Fritiden ägnar jag till familj, vänner, golf, träning och resor.

Jag har en historia som ledare/tränare i ungdomsfotbollen i många år vilket har gett mig en god förmåga att leda och motivera människor samt att jag försöker se människan bakom titeln.

En stor fördel jag har i installationsbranschen är att jag har en bred bakgrund både som installatör och projektledare vilket ger mig fördelar i framförallt installationssamordning samt samordnade provningar då jag fort ser installatörernas problematik och förstå de olika teknikerna

Arbetstitel:
Energi och Miljösamordnare

Kuriosa:
På fritiden så springer jag gärna och cyklar MTB i skogen, ofta tillsammans med min fru och vänner. På vintern åker hela familjen utför i slalombacken.

Jag arbetar främst med Miljöbyggnadscertifieringar. Jag är en humoristisk person och beskrivs av arbetskamrater och vänner som en social och lätt person att umgås med, men samtidigt påläst, kunnig och kompetent.

 

Arbetstitel:
Installationssamordnare

Kuriosa:
Jag spenderar min fritid tillsammans med min familj. Jag gillar att träna, fiska och diskutera komplexa ämnen med vänner.

Med ett stort engagemang och stark målmedvetenhet tar jag alla uppdrag på samma allvar, stora som små. Med mina erfarenheter och min nyfikenhet, vill jag hjälpa mina projektmedlemmar och kunder, att hitta smarta och kostnadseffektiva vägar genom uppdragen.Arbetstitel:
Projektör

Kuriosa:
Min fritid spenderar jag gärna med något projekt hemma på huset, bygga högtalare eller lyssna på musik. Tar gärna med familjen ut i naturen när möjlighet ges.

Jag har en bakgrund som elektriker, konstruktör och projektör. Jag är noggrann och lyhörd för kundens behov.

Arbetstitel:
Energi och Miljösamordnare

Kuriosa:
Självutnämnd tredje roligast i företaget, med ett sinne för humor och konst. På fritiden gillar jag att mixa musik, fotografera, skriva och gå på festivaler.

Jag jobbar främst med energibalansberäkningar och Miljöbyggnadscertifieringar, och det passar mig bra då jag har ett stort intresse för miljöfrågor i smått och stort. Jag är analytisk, snabblärd och mycket nyfiken.

Arbetstitel:
Projektör

Kuriosa:
Teknikintresserad, gillar även det mesta som rullar. Tar gärna en tur på cykeln i skogen. Musik och löpning är andra intressen. En konsert på Ullevi är aldrig fel. På min lediga tid fixar jag ofta med huset, trädgården eller gör något roligt med min familj.

Elektriker med industribakgrund. Gillar problemlösning och att hitta på nya lösningar och förbättringar. Är lyhörd och strävar efter att överträffa kundens förväntningar.

Arbetstitel:
Projektör

Kuriosa:
Min fritid ägnar jag åt familj, vänner, filmer/serier, pc-spel, stora maskiner och projekt hemma på huset
Bakgrund som elektronikingenjör men som arbetat inom tung verkstadsindustri med vattenkraftsrenovering, tillverkning av fartygspropellrar och vindkraftverk, sedermera utbildad till VVS-ingenjör och arbetat som konstruktör. Lösningsorienterad, lugn och noggrann person med intresse för att få olika installationer att samverka på bästa sätt.

Arbetstitel:
BIM-samordnare

Kuriosa:
Jag försöker alltid möta mina medmänniskor med ett leende på läpparna och skapa en positiv atmosfär, vilket jag tror bidrar till ett roligare, hälsosammare och produktivare arbetsklimat.
Mångsysslare, tusenkonstnär etc. det finns flera ord som kan passa in på mig men en vän beskrev mig som en Schweizisk armékniv, vilket jag gick igång på och tog som en komplimang såklart. Ett av mina ”verktyg” jag brukar nämna är min kommunikativa förmåga som enligt mig själv har lett mig dit jag är idag, då det finns få saker som är så utvecklande som att möta människor med ett öppet och nyfiket sinne. 
I min roll som BIM-samordnare kommer även min samarbetsförmåga väl till pass när många olika aktörer och discipliner ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. 

 

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult

Kuriosa:
Det norrländska inslaget på Kamtech. Enligt rykten på kontoret så äger jag renar, detta är tyvärr inte sant.
Uppskattar sport och idrott, favoritlaget i fotboll är Tottenham. Spelar själv en del padel och har ambitioner att ta upp golfkarriären.
Jag är aktiv i hållbarhetsgruppen och arbetar främst med miljöcertifieringar och energiberäkningar. Då miljö- och klimatfrågor är något som jag tycker är intressant så passar det mig bra.

Arbetstitel:
Civilingenjör

Kuriosa:

Jag bor i Örebro med fru och två barn.

Som civilingenjör (byggnadsingenjör) studerade jag i Syrien i 5 år och jobbade där i 20 år som projektledare inom bygg och privat som mattelärare .

På fritiden tycker jag om att spela keyboard, lyssna på musik och titta på tv (matcher, filmer och nyheter) men min fritid ägnar också mig åt familj, vänner och släktingar .

Jag är en lyhörd, ambitiös och nyfiken person och vill alltid utveckla mig på mitt jobb .

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult

Kuriosa:

En miljömupp som trivs ute i naturen, då helst genom klättring eller snowboardåkande men också vandring, långfärdsskridskor m.m. Jag är helt enkelt nöjd om jag får vara utomhus. 

Jag har min grund i en civilingenjörsutbildning i energiteknik,  jag använder detta i kombination med mitt brinnande engagemang för miljön för att försöka göra bygg- och fastighetsbranschen mer hållbar.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult

Kuriosa:

Energiingenjör by day, gamer by night. Jag har tidigare varit aktiv inom e-sport och intresset för spel lever kvar. Annars på min fritid umgås jag med min fru och tillsammans tittar vi på alla möjliga olika serier och filmer eller tar en utflykt någonstans. Jag har också ett intresse för att måla och teckna och när inspirationen finns åker kanvasduken fram.
 
Efter fem års studier inom energi, miljö och management strävar jag efter att påverka samhället på ett mer hållbart sätt. Genom att hitta åtgärder som kan spara energi, påverka företags inställning till hållbarhet och hjälpa till med andra miljöarbeten hoppas jag kunna bidra till detta.

Arbetstitel:

Projektledare

Kuriosa:

En glad kille med en positiv inställning till livet kännetecknar mig. 

Jag tror på att utveckling och prestation med en positiv inställning som grund, är en av de allra viktigaste byggstenarna i ett projekt, vare sig det är på arbetet eller privat. När jag och mina medmänniskor runt mig mår bra och fungerar bra ihop, då presterar vi även på topp!

Till mitt bagage i yrkeslivet har jag samlat på mig värdefull erfarenhet från bl.a det militära som kvartersmästare och jag gillade redan då att vara spindeln i nätet. Vidare utbildade jag mig till tekniker och kom in i den tekniska världen. Ventilatonsteknikern blev projektledare och senare avdelningschef.
Mina styrkor är att förstå vikten av varje deltagares uppgift i ett projekt för att ro det i land, för det gör vi ju tillsammans. För att nå slutmålet behöver man även ta tag i problemen tidigt så att slutskedet och överlämnandet blir tillfredställande för alla.

Vid sidan av arbetet lägger jag det mesta av min tid hos familjen och huset strax utanför Örebro. Avkoppling sker med träning och en skaplig film eller serie på teven.

Arbetstitel:

Projektledare

Kuriosa:

Jag tycker om när det händer saker och vill gärna se resultat.
Gillar samarbeten och möjligheten att få lära mig nya saker.

Har under mina arbetsår skaffat mig erfarenhet som entreprenör, förvaltare och projektledare.
Viktigt i min yrkesroll är att ligga steget före och kunna se helheten men ändå ge tid åt detaljerna.
Jag tror på att vi ständigt ska utvecklas för att kunna prestera det bästa och ha kul på jobbet.

Utanför jobbet så finns en stor familj som jag gärna umgås med.
Jag gillar både att utöva och titta på sport, kan vara en riktigt dålig förlorare om inte alla gör sitt yttersta.
Men viktigast är nog den gemenskap som jag får före och efter matcherna.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:
En fotbollsgalen miljövetare som älskar matlagning. Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik och dedikerar en stor del av min fritid åt omvärldsbevakning.
 
Har en kandidatexamen i miljövetenskap som jag byggt på med en magister inom hållbar stadsutveckling och har tidigare arbetat som hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen.
 
I min roll som hållbarhetskonsult hoppas jag kunna inspirera och uppmuntra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen till att anamma ett övergripande, strategiskt hållbarhetstänk där såväl byggnaders miljöprestanda som människors hälsa är centrala parametrar.
Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:

Nybliven husägare norr om Örebro där jag bor med sambo och hund.

När jag inte renoverar huset försöker jag underlätta min vardag med hemautomation (hobbyprogrammering). Under vinterhalvåret spenderar jag gärna tid på fjället då snowboardåkning är ett stort intresse!

I min roll på KAMTech hoppas jag kunna bidra till en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Arbetstitel:
Projektledare/Projektingenjör
 
Kuriosa:

Bor med min man och våra två barn i Örebro. Min fritid ägnar jag åt min familj, mina vänner, promenader och resor. Resan på semestern går oftast till en segelbåt i Kroatien då segling är en stor passion i livet.

Är utbildat byggnadsingenjör och kommer senast från entreprenadsidan. Mina personliga egenskaper är att jag är noggrann, systematisk och effektiv. Från mina ungdomsår som fotboll- och innebandyspelare tar jag med mig betydelsen av att vara en bra lagspelare. De för att kunna samarbeta med alla typer av människor och nå det gemensamma målet på bästa sätt.

Arbetstitel:
Projektledare/Installationssamordnare
 
Kuriosa:

Bor i Kumla tillsammans med min fru och har två utflugna barn.

Fritiden ägnar jag åt familj, vänner, MC, triathlon och utförsåkning. Jag har varit i installationsbranschen större delen av mitt yrkesliv både som installatör, projektledare, kalkylator och avd.chef, vilket har givit mig en bred teknikförståelse. Den kommer till stor användning vid samordning och provningar.

Jag har god erfarenhet av partneringprojekt och anser att lagspelet inom både projektering och installation som den entreprenadformen innebär gör att slutprodukten blir bra och projekten blir roliga att jobba i.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:

Utbildad samhällsplanerare och kulturgeograf som finner stor glädje i att en sådan roll få chansen att ta mig an viktiga samhällsfrågor, samtidigt som jag får använda min kreativa sida. Utmaningen ligger i att balansera olika intressen, där miljön alltid måste få komma i första rummet!

På fritiden gillar jag utflykter, om det så innebär att gå högt upp på ett berg, smaka sig fram efter Sveriges godaste kardemummabulle eller hitta något mysigt smultronställe vid havet.

Ett annat stort intresse är foto, vilket jag också arbetat med!

Har en liten dröm att bli självförsörjande på egna grödor. Så började på min terrass här i stan, där tomaterna faktiskt växte på riktigt bra förra sommaren. Den plantan fick jag av grannen, men jag lär mig!

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:

Fritiden tillbringas helst med familj och vänner (nya som gamla). Att lata sig en hel dag är inget för mig, som tur är finns det alltid något att göra när man har hus. Sommartid läggs tiden gärna i skogen på en mountainbike eller framför en brasa med Murikkan laddad med god mat. En hel del tid läggs även på fotbollsplanen som tränare för ett yvigt lag med smågrabbar.

Min väg till KAMTech har innehållit olika typer av yrken. Jag påbörjade min resa som Teckenspråkstolk för att sedan arbeta som projektledare inom mediabranschen i flera år innan jag utbildade mig till Energiingenjör och landade på KAMTech. Kommunikation är något som ligger mig varmt om hjärtat, är vi fler som samarbetar blir allt lite bättre.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:

Utbildad civilingenjör i energi, miljö och management från Linköpings universitet. På jobbet är jag nyfiken, noggrann och lösningsorienterad och med min roll vill jag påverka samhällsutvecklingen mot en mer hållbar riktning med min tvärvetenskapliga kunskap om hållbarhet.

Jag bor tillsammans med min sambo och vår hund Hassel. På fritiden gillar jag att träna och vara aktiv. När jag inte hänger i svettiga gymlokaler går det att hitta mig i längdskidspåret eller löparspåret. Jag gillar att hitta på saker med min lilla familj och på vintern hänger vi i fjällen och på sommaren gärna vid Sveriges kuster.

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:

Utbildad civilingenjör med inriktning energiteknik från Umeå Universitet.

Jag har min bakgrund som energikonsult med fokus på energieffektivisering av byggnader vilket ligger mig varmt om hjärtat. Nu utökar jag bland annat min kompetens inom andra miljö- och hållbarhetsområden som är viktiga för ett välfungerande samhälle och en grönare framtid.

På fritiden har jag god balans mellan mina intressen för träning, matlagning, inredning, soffhäng och lageröl.

Som tillflyktsort har jag Hälsingeskogarna till mitt förfogande. Där spenderas mycket tid med vänner och familj.