KamtechKamtech
Ett Urval av

KAMTechs Projekt

Smarta Fastigheter

Fler Projekt under smarta fastigheter

• Förskolan Marknaden, Arboga • Valhall 2, Köping • Lindeskolan hus R, Lindesberg • Punktgallerian, Västerås • Flera pågående och avslutade projekt åt Specialfastigheter Sverige AB, Region mitt • Ombyggnation Örebroportens kontor, Örebro • Slussporten etapp 2, Örebro • Conventum Övergång, Örebro • Lidl, Kv Lottan, Örebro • Kopparbergsbryggeri, Kopparberg • Långhuset, Örebro universitet • Billbergska, Örebro universitet • Biblioteket, Örebro universitet • Prismahuset, Örebro universitet • Restaurang Kraka, Örebro universitet • M-huset energiprojekt för ventilation, Universitetssjukhuset Örebro • M-huset brandfunktioner, Universitetssjukhuset Örebro • Norrgården förskola, Arboga • Vasagymnasiet, Arboga • Ladubacksskolan, Arboga • Förskolan Loke, Vingåker • Värdboende Pedagogen, Örebro • Kv Ryttaren, Örebro • Kv Glidplanet, Örebro • Kv Mekanikern, Örebro • Handelshögskolan, Örebro • Ekbacksbadet, Arboga

Hållbarhetstjänster

Fler Projekt under Hållbarhetstjänster

• Norrbyskolan Hus H, C, I, Örebro • Änglandaskolan Skola + Idrottshall, Örebro • Tengvallaskolan Skola + Idrottshall, Örebro • Stora Mellösa Skola Hus F, Örebro • ROT OP-skolan Hus E, F, Örebro • ROT Brunnsskolan Hus 1-6 + Gymnastiksal, Örebro • ROT Norrbyskolan Hus A, D, B/F, Örebro • Tillbyggnad Mariebergs Förskola, Örebro • Regnbågens Förskola, Örebro • Kastanjegårdens Förskola, Örebro • Brickebacken Förskola Silva, Örebro • Lillåns Förskola, Örebro • Blåmesens Förskola, Örebro • Brf Vingen, Örebro • Brf. Kungsljuset, Västerås • Trekantiga huset /Källeruds Park • Kungsljuset 7, Västerås • Lindbackaskolan, Lindesberg

Projektsamordning

Fler Projekt under Projektsamordning

• Nybyggnad av Rättscentrum, Örebro, Norrporten • Nybyggnad av Ortopedtekniska, USÖ Örebro, Region Örebro Län • Ombyggnad av Avdelning Q, Karlskoga Lasarett, Region Örebro Län • Samordnad provning Psykiatrins hus i Uppsala, Landstiget Uppland • Nybyggnad av Wűrth’s Centrallager i Örebro Wűrth • Ombyggnad av Kv Lantmäteriet i Örebro, Norrporten • Nybyggnad av Campus USÖ i Örebro 12.000 m², Region Örebro Län • Ombyggnad av Akuten, Karlskoga Lasarett, Region Örebro Län • Ombyggnad av Handelsbankens lokaler i Stockholm , Norrporten • Nybyggnad av ICA Maxi, Farsta centrum • Ny- och ombyggnad av Mediacentral, Kopparbergs bryggeri • Ombyggnad Teknikhuset, Örebro universitet, Energiprojekt, akademiska Hus • Ny- och ombyggnad av Hidinge skola, partneringsamverkan, Lekebergs Kommunfastigheter • Nybyggnad Mariebergs förskola, Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnad vård och omsorgsboende Kv Trädgårdarna, Örebro • Ny- och ombyggnad av Vintrosa skola, partneringsamverkan, Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnation av Förskolor i strategisk, partneringsamverkan, Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnad vård och omsorgsboende Kv Trädgårdarna Etapp 2, Örebro • Nybyggnad Norrbyskolan partneringsamverkan , Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnad Brunnsskolan, Örebro, Futurum Fastigheter • Ombyggnad Gumaeliusskolan, Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnad BRF Vingen, Örebro, HSB • Ombyggnad Skofabrik partneringsamverkan, Örebro, Örebroporten • Nybyggnad BRF Glidplanet 2 och 3, Örebro, Järngrinden • Kv Mekanikern, Örebro, Örebrobostäder • Om- och nybyggnad Stora Mellösa Skola, partneringsamverkan, Örebro, Futurum Fastigheter • Nybyggnad kontor Epiroc, Örebro • Ombyggnad av Olaus Petriskolan, Örebro, Futurum Fastigheter

Smarta Fastigheter

Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner.

Vi skapar hållbarhet genom energieffektiva funktioner och system som samverkar med såväl fastighet som verksamhet genom hela fastighetens livslängd.

Projektering
Vi upprättar funktions- och installationsunderlag som driftkort och ritningar i 2D och 3D (BIM), till fastighetsägare för upphandling eller till entreprenörer i projekt.

Med lång och bred erfarenhet är vi en stabil och säker partner i projekten.

Exempel på våra kunder är:
- Akademiska hus väst AB
- Castellum AB
- Futurum fastigheter AB
- Kommunfastigheter i Arboga
- Midroc electro AB
- NCC
- PEAB
- Region Västmanland
- Region Örebro län
- SIEMENS
- Skanska
- Specialfastigheter Sverige AB
- Wani energi AB
- Örebrobostäder AB
- Örebroporten AB

Hållbarhet

Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen.

Vi finns med som en självklar partner från det tidiga idéstadiet till förvaltning och stöttar både fastighetsägare och entreprenör att minimera sin klimatpåverkan kopplad till förvaltning, renovering och nyproduktion.

I vår verktygslåda finns utöver brinnande intresse även certifieringssystem som Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM som är bra alternativ för att kvalitetssäkra sin process. Vi blandar praktisk erfarenhet, utbildning och nytänk för att uppnå ständig förbättring både internt och externt.

Exempel på tjänster: Energi- och Miljösamordning, Energiberäkningar, Klimatsimuleringar, Dagsljusberäkningar, Energiutredningar, Energideklarationer, Strategiarbete.

Kunder

Fastighetsägare
Futurum fastigheter AB
Specialfastigheter
Örebroporten
Castellum
Länsgården
Kumla Fastigheter
HSB
Örebrobostäder AB
Kumlabostäder AB

Entreprenörer
OBK
Byggtema
Byggdialog AB
Tommy Allström Bygg
Aros Bygg
HMB
Skanska Sverige AB
PEAB

Projektsamordning

Projekteringsledning
KAMTech utför redan tidigt i projekten samordning mellan samtliga projektörer i rollen som projekteringsledare samt BAS-P.
Vi bistår fastighetsägaren med checklistor för Bygglov, Startbesked, Riskbedömningar och säkerställer att Tekniska anvisningar implementeras i projekteringen

Installationssamordning
Vi utför tidigt i projekteringen granskning utav handlingar, för att även tidigt ta fram ett protokoll för samordnad provning
KAMTech fungerar som Teknisk support inom installationsgruppen och slutligen så utför vi en samordnad provning (kontroll) för att säkerställa alla funktionssamband.

Entreprenadbesiktningar
Vid entreprenadbesiktning är besiktningsmannens roll att iaktta och undersöka i vilken grad entreprenaden uppfyller gällande kontraktshandlingar.
Vi utför detta genom att granska gällande kontraktshandlingar och sedan bedöma det fysiska slutresultatet. Brister förs in i besiktningsutlåtandet eller i en bilaga till utlåtande.
Under Projektsamordning ”Läs mer” vill jag även lägga till en ny rubrik efter Entreprenadbesiktningar men innan Exempel på våra kunder.

BIM-samordning
BIM har de senaste åren tagit en allt mer central roll i vårt byggande och bidragit med effektivare informationshantering i projekten. När vi använder och tillför mer information i våra modeller ökar också kraven på samordningen av modellerna och informationen. Genom att anlita en BIM-samordnare från KAMTech kan ni få hjälp med följande:
- Framtagning av samordningsmodell av alla projektörernas 3D-modeller.
- Utföra oberoende kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller och byggbarhetsgranskningar av 3D-modeller.
- Framtagning av BIM-manual och projektspecifika kravställningar.

Exempel på våra kunder är:
- Specialfastigheter Sverige AB
- Castellum AB
- Örebroporten AB
- Futurum fastigheter AB
- Region Örebro län
- Ett antal bygg företag

Arbetstitel:
Hållbarhetskonsult
 
Kuriosa:
En fotbollsgalen miljövetare som älskar matlagning. Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik och dedikerar en stor del av min fritid åt omvärldsbevakning.
 
Har en kandidatexamen i miljövetenskap som jag byggt på med en magister inom hållbar stadsutveckling och har tidigare arbetat som hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen.
 
I min roll som hållbarhetskonsult hoppas jag kunna inspirera och uppmuntra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen till att anamma ett övergripande, strategiskt hållbarhetstänk där såväl byggnaders miljöprestanda som människors hälsa är centrala parametrar.