KamtechKamtech
Våra Tjänster

Vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.

Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner. Vi skapar hållbarhet genom energieffektiva funktioner och system som samverkar med såväl fastighet som verksamhet genom hela fastighetens livslängd.

Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen. Vi finns med som en självklar partner från det tidiga idéstadiet till förvaltning och stöttar både fastighetsägare och entreprenör att minimera sin klimatpåverkan kopplad till förvaltning, renovering och nyproduktion.

Vi utvecklar
Smarta Fastigheter

Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner...

  LÄS MER
  Vi står för
  Hållbarhet

  Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen...

   LÄS MER
   Vi erbjuder
   Projektsamordning

   KAMTech utför redan tidigt i projekten samordning mellan samtliga projektörer i rollen som projekteringsledare samt BAS-P. Vi bistår fastighetsägaren med checklistor för Bygglov, Startbesked, Riskbedömningar och...

    LÄS MER

    Smarta Fastigheter

    Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner.

    Vi skapar hållbarhet genom energieffektiva funktioner och system som samverkar med såväl fastighet som verksamhet genom hela fastighetens livslängd.

    Projektering
    Vi upprättar funktions- och installationsunderlag som driftkort och ritningar i 2D och 3D (BIM), till fastighetsägare för upphandling eller till entreprenörer i projekt.

    Med lång och bred erfarenhet är vi en stabil och säker partner i projekten.

    Exempel på våra kunder är:
    - Akademiska hus väst AB
    - Castellum AB
    - Futurum fastigheter AB
    - Kommunfastigheter i Arboga
    - Midroc electro AB
    - NCC
    - PEAB
    - Region Västmanland
    - Region Örebro län
    - SIEMENS
    - Skanska
    - Specialfastigheter Sverige AB
    - Wani energi AB
    - Örebrobostäder AB
    - Örebroporten AB

    Hållbarhet

    Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen.

    Vi finns med som en självklar partner från det tidiga idéstadiet till förvaltning och stöttar både fastighetsägare och entreprenör att minimera sin klimatpåverkan kopplad till förvaltning, renovering och nyproduktion.

    I vår verktygslåda finns utöver brinnande intresse även certifieringssystem som Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM som är bra alternativ för att kvalitetssäkra sin process. Vi blandar praktisk erfarenhet, utbildning och nytänk för att uppnå ständig förbättring både internt och externt.

    Exempel på tjänster: Energi- och Miljösamordning, Energiberäkningar, Klimatsimuleringar, Dagsljusberäkningar, Energiutredningar, Energideklarationer, Strategiarbete.

    Kunder

    Fastighetsägare
    Futurum fastigheter AB
    Specialfastigheter
    Örebroporten
    Castellum
    Länsgården
    Kumla Fastigheter
    HSB
    Örebrobostäder AB
    Kumlabostäder AB

    Entreprenörer
    OBK
    Byggtema
    Byggdialog AB
    Tommy Allström Bygg
    Aros Bygg
    HMB
    Skanska Sverige AB
    PEAB

    Projektsamordning

    Projekteringsledning
    KAMTech utför redan tidigt i projekten samordning mellan samtliga projektörer i rollen som projekteringsledare samt BAS-P.
    Vi bistår fastighetsägaren med checklistor för Bygglov, Startbesked, Riskbedömningar och säkerställer att Tekniska anvisningar implementeras i projekteringen

    Installationssamordning
    Vi utför tidigt i projekteringen granskning utav handlingar, för att även tidigt ta fram ett protokoll för samordnad provning
    KAMTech fungerar som Teknisk support inom installationsgruppen och slutligen så utför vi en samordnad provning (kontroll) för att säkerställa alla funktionssamband.

    Entreprenadbesiktningar
    Vid entreprenadbesiktning är besiktningsmannens roll att iaktta och undersöka i vilken grad entreprenaden uppfyller gällande kontraktshandlingar.
    Vi utför detta genom att granska gällande kontraktshandlingar och sedan bedöma det fysiska slutresultatet. Brister förs in i besiktningsutlåtandet eller i en bilaga till utlåtande.
    Under Projektsamordning ”Läs mer” vill jag även lägga till en ny rubrik efter Entreprenadbesiktningar men innan Exempel på våra kunder.

    BIM-samordning
    BIM har de senaste åren tagit en allt mer central roll i vårt byggande och bidragit med effektivare informationshantering i projekten. När vi använder och tillför mer information i våra modeller ökar också kraven på samordningen av modellerna och informationen. Genom att anlita en BIM-samordnare från KAMTech kan ni få hjälp med följande:
    - Framtagning av samordningsmodell av alla projektörernas 3D-modeller.
    - Utföra oberoende kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller och byggbarhetsgranskningar av 3D-modeller.
    - Framtagning av BIM-manual och projektspecifika kravställningar.

    Exempel på våra kunder är:
    - Specialfastigheter Sverige AB
    - Castellum AB
    - Örebroporten AB
    - Futurum fastigheter AB
    - Region Örebro län
    - Ett antal bygg företag

    Arbetstitel:
    Hållbarhetskonsult
     
    Kuriosa:
    En fotbollsgalen miljövetare som älskar matlagning. Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik och dedikerar en stor del av min fritid åt omvärldsbevakning.
     
    Har en kandidatexamen i miljövetenskap som jag byggt på med en magister inom hållbar stadsutveckling och har tidigare arbetat som hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen.
     
    I min roll som hållbarhetskonsult hoppas jag kunna inspirera och uppmuntra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen till att anamma ett övergripande, strategiskt hållbarhetstänk där såväl byggnaders miljöprestanda som människors hälsa är centrala parametrar.